Fővárosi Önkormányzat a Magyar Labdarúgó Szövetséggel együttműködésben Budapest Pályaépítési Program keretében sportfejlesztési beruházást kívánt megvalósítani az 2004. év óta a Fővárosi Önkormányzat tulajdonába került, a Külker SC használatában levő III. ker. Márton út 25 sz. alatti Sporttelepen. Annak érdekében, hogy az Ingatlanon a sportfejlesztési beruházás megvalósulhasson, a Külker SC hozzájárult ahhoz, hogy a továbbiakban nem használja a teljes Ingatlant kizárólagosan, és az Ingatlanon fennálló, ingatlan-nyilvántartásba bejegyezett használat jogának terjedelmét az Ingatlan kisebb területére korlátozza oly módon, hogy az őt megillető kizárólagos használat joga a jövőben már nem az Ingatlan egészére, hanem annak meghatározott – csökkentett, 4837 m2 területnagyságú –, részére terjedjen ki.

A Fővárosi Önkormányzat a 48/2019. (01.23.) Főv. Kgy. határozatával jóváhagyta a Fővárosi Önkormányzat és az MLSZ közötti együttműködési megállapodást, a III. kerület, Márton út 25. szám alatti „Kivett sporttelep” megjelölésű ingatlan fejlesztésére, amely az MLSZ Budapest Pályafejlesztési Program keretében valósul meg. A Budapesti Pályafejlesztési Program célja, hogy a jelenleginél nagyobb számú labdarúgópálya és az ehhez szükséges kiszolgáló infrastruktúra álljon a budapesti amatőr- és tömegsport szintű labdarúgás rendelkezésére.

A Fővárosi Önkormányzat 2020. tavaszán kezdeményezte az MLSZ-nél a megállapodás módosítását. A Felek csökkentett műszaki tartalom megvalósításában egyeztek meg, mely módosított műszaki tartalomra elsősorban a lakossági igényeknek való megfelelés, és a környező lakosok védelme miatt volt szükség.

A megállapodás alapján a korábbi 4 labdarúgópálya és öltözőépület konstrukció helyett, 3 labdarúgópálya, öltözőépület, valamint parkoló épül.

A tervek szerint a fejlesztés 2024. december 31-ig megvalósul.