Külker Sport Club – Sportélet

Friss hírek

A ’80-as évek „virágkorában” Clubunk tizenhét működő szakosztállyal a nagy tagságot számláló egyesületek közé tartozott. A ’60-as évek derekától az évenként megrendezésre kerülő Külkereskedelmi Olimpia több száz sportolót mozgatott meg és bírt rendszeres versenyzésre.

Minden szeptemberben Verőcemaroson az Express táborban zajlottak a különböző sportágak döntői, melyeken több mint húsz külkereskedelmi vállalat dolgozói és a Külker Főiskola hallgatói vettek részt.

Ez az eseménysorozat a rendszerváltásig tartott. Ekkortól megváltozott gondolkodásmód lépett életbe a hazai sportéletben, amely szerint más,  a sportnál fontosabb szempontok uralkodtak el az egyéni és közfelfogásban.

Mostanában hét szakosztály működik Clubunk keretében.

Külker Olimliák már nincsenek megrendezve, mivel az állami tulajdonban egykoron lévő külkereskedelmi vállalatok megszűntek és egyébként is igen csekély a sport támogatottsága hazánkban – amely változás bekövetkeztére azért reménységünk van.  Bevételi forrásaink korlátozottak voltak mostanáig, ezért új ötletekkel vágunk neki az elkövetkezendő éveknek, hogy a sport iránt elkötelezett embereket csoportokban tartva, akár új szerveződésekkel tevékenységükben inspiráljuk. Ez a sportolók és a sporttal foglalkozók számára is kihívást jelent. A hazai sportélet fellendítése igen nagy rétegeket mozdítana meg. Mindannyian büszkén néznénk a következő sportgenerációk sikeres szerepléseit a nemzetközi Olimpiákon, így az utánpótlás fontosságát szükségszerű újra és újra megfogalmazni.

Bár a Külker Olimpiák emlékei idővel homályosodnak, a sportban való megmérettetés elve és a sportban való kikapcsolódás mindenkori felfogásunkban szempont lesz!